Confidence - (24-25.05 2011 Krakow)
Język: polski | english

Chris Valasek

Chris Valasek jest naukowcem na Accuvant LABS. Jego pierwotne zainteresowanie wokół takich dziedzinach jak: wykrywanie luk, techniki eksploatacji i inżynierii zwrotnej; pozwoliło mu wnieść ogromny wkład w wyniki dla społeczności tych niszowych obszarów. Chociaż Chris jest najlepiej znany z publikacji dotyczących Microsoft Windows Heap, jego badania są nowatorskie w takich dziedzinach jak: wykrywanie luk, techniki eksploatacji, inżynieria zwrotna, kod źródłowy i audyt binarny oraz analizy protokołu. Do jego znaczących wystąpień publicznych należą wykłady: ” Understanding the Low Fragmentation Heap ” (Black Hat USA 2010 / EkoParty 2010), ” Defenseless in Depth” (BayThreat 2011) i ” Exploitation in the Modern Era (aka. The Blueprint)” (Blackhat Europa 2011).

Temat prezentacji:
Nowoczesna eksploatacja stosu przy użyciu małej fragmentacji.

Język prezentacji:
Angielski

Abstrakt:
Wykorzystanie technologii ograniczania dokonało niezawodnej eksploatacji stosu, coraz trudniejszej od momentu rozpoczęcia 4-bajtowego zapisu ponad dziesięć lat temu. W tym samym czasie, zaistniała potrzeba, by aplikacje stały się bardziej stabilne bez używania absurdalnych ilości pamięci (Któż nie otwiera wielu kart dziennie w swojej przeglądarce internetowej?). Zarządzanie pamięcią stosu dojrzało z czasem, ale z nowym kompleksowym kodem dało nowe możliwości wykorzystania.

Prezentacja ta będzie koncentrować się na zrozumieniu małej fragmentacji w Windows 7 (32-bit). Przy założeniu oparcia się na koncepcji integralnej, zostaną dokładnie omówione nowe techniki eksploatacji . Wreszcie będziemy korzystać z najnowszej wiedzy na temat wykorzystania znalezionych, niewykorzystywalnych luk. W szczególności przeprowadzimy analizę przypadku, pokazującą jak wykorzystać DoS FTP IIS 7.5 (http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2010/12/22/assessing-an-iis-ftp-7-5-unauthenticated-denial-of-service-vulnerability.aspx), skutkującą pełną kontrolą EIP.

Mam nadzieję że się zobaczymy! http://illmatics.com/FTPOwned.PNG