Confidence - (24-25.05 2011 Krakow)
Język: polski | english

Jim Geovedi

Jim Geovedi

Temat prezentacji:
Hacking a Bird in the Sky: Odwet Wściekłych Ptaków.

Język:
Angielski

Abstrakt:
Od połowy 1950 roku, systemy satelitarne dokonały ogromnego postępu dotyczącego ich możliwości i wydajności. Usługi komunikacji satelitarnej stały się integralną częścią naszego społeczeństwa. Niestety, bezpieczeństwo nie nadąża, obecne systemy są narażone na rozmaite ataki. Będzie to najnowsza aktualizacja serii Hacking a Bird in The Sky i dyskusja na temat kwestii bezpieczeństwa bankomatów i prywatnych sieci bankowych za pomocą sieci satelitarnych (oparta na rzeczywistych przypadkach z Indonezji). Zostanie także przedstawiona możliwa technika uniknięcia oceny kanału i pojedynczego detektora fazy dla wielu użytkowników do asynchronicznej komunikacji satelitarnej w celu uniknięcia jego użytkowania przez nieuczciwych użytkowników.