Confidence - (24-25.05 2011 Krakow)
Język: polski | english

Maciej Rzehak

Maciej Rzehak. Inżynier Systemowy w Trecom. Na co dzień zajmuje się pracą z klientami z segmentu ISP/NSP oraz dużymi klientami korporacyjnymi.

Temat prezentacji:
Dedykowany system detekcji i niwelowania skutków DDoS – Arbor TMS

Język prezentacji:
Angielski

Abstrakt:
W trakcie sesji zaprezentowana zostanie architektura systemu oraz sposoby integracji z infrastrukturą. Dodatkowo omówione zostaną techniki detekcji oraz obrony wykorzystywane przez system.