Confidence - (24-25.05 2011 Krakow)
Język: polski | english

Tom Keetch

Tom Keetch jest Starszym Specjalistą ds. bezpieczeństwa Aplikacji w Verizon Business, w ramach praktyk EMEA Threat Management & Luka. Zajmuje się tam przeglądem bezpieczeństwa aplikacji i dokonuje przeglądów kodów bezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Do jego głównych zainteresowań należy wykorzystywanie zmniejszania zagrożeń i obrony w głębi technologii. Wcześniej przedstawił badania nad Protected Mode Internet w Hack.LU w Luksemburgu. Ponadto był specjalistą ds. zabezpieczeń w Citrix Systems, gdzie pracował głównie nad bezpieczeństwem aplikacji w środowiskach Terminal Server.

Temat prezentacji:
Zagrożenia Verizon Business i zarządzanie lukami.

Język prezentacji:
Angielski

Abstrakt:
Wychodząc z piaskownicy Microsoft Windows Sandbox

Wiele aplikacji takich jak Internet Explorer, Adobe Reader oraz Google Chrome korzysta z “praktycznych piaskownicowych” technik Microsoftu. Ale ile dostarcza dodatkowej ochrony przed atakami uszkadzającymi pamięć?

TWykład ten oceni trzech odbiorców tego mechanizmu ukazując podobieństwa, różnice i ostatecznie wady w każdym z tych mechanizmów.