Confidence - (24-25.05 2011 Krakow)
Język: polski | english

Miejsce konferencji

Opis

Znamy już także miejsce konferencji. W tym roku planujemy jeszcze bardziej underground’owy klimat. Ogromna przestrzeń, ceglana zabudowa przypominająca fort, suwnice, stara lokomotywa i inne instalacje tworzą niepowtarzalny klimat, idealny dla CONFidence.

Budynek zabytkowej przepompowni wody na Bielanach nalezacy do krakowskich wodociągów to miejsce idealnie pasujące do atmosfery CONFidence, gdzie oprócz technicznych wykładów korzystać będzie można z atrakcji takich jak gry, konkursy, grill.

Historia

Zakład Wodociągowy w Bielanach uruchomiony na początku 1901 r. czerpał wodę podziemną ze złóż wodonośnych w rejonie Bielan i Przegorzał, ujmowaną przez zespół 20 studzien wierco­nych zlokalizowanych na lewym brzegu Wisły. Wodę z ujęcia trans­portowano za pomocą lewara do studni zbiorczej na terenie zakładu, a pompy tłokowe napędzane maszynami parowymi, tłoczyły ją dalej do zbiornika początkowego na Górze Św. Bronisławy, skąd grawitacyjnie spływała do miasta.

Po kilkunastu latach eksploatacji rosnące zapotrzebowanie na wodę, przekraczające wydajność terenu wodonośnego, przyczyniło się do podjęcia decyzji o przebudowie ujęcia i przystosowaniu zakładu do produkcji tzw. sztucznej wody gruntowej.

W związku z pogarszającym się stanem jakości wody w Wiśle, w 1932 roku na terenie zakładu utworzono pierwsze laboratorium chemiczne dokonujące analiz ujmowanej wody, a w następnym roku powstało laboratorium bakteriologiczne oraz stacja chlorowania wody. W wyniku przeprowadzonej w latach 1946–1949 kompleksowej modernizacji pod ko­niec lat czterdziestych zakład osią­gnął średnią zdolność produkcyjną na po­ziomie 42,0 tys. m3/d.

Obecnie, po stu latach od jego uruchomienia, zakład wodociągowy na Bielanach pracuje nadal dostarczając wodę mieszkańcom Krakowa. Przez ponad pięćdziesiąt lat był podstawowym źródłem wody dla miasta, a w późniejszym czasie jednym z filarów za­opatrzenia w wodę. Pomimo stosunkowo niewielkiej zdolności produkcyjnej utrzymującej się obecnie się na poziomie około 24,0 tys. m3/d jest nadal ważnym ogniwem w pracy całego systemu wodociągowego, pełniąc funkcję awaryjnego źródła zasilania na wypadek konieczności czasowego wyłączenia któregoś z pozostałych ujęć. Jest jednocześnie żywym świadectwem dawnych technik inżynierskich i zmian jakim one podlegały na przestrzeni minionego wieku – ZUW „Bielany” to jedyny zakład wodociągowy w Krakowie, gdzie historia techniki tak mocno przeplata się ze współczesnością.

Informacji o obiekcie i galeria zdjęć znajdują się na stronie.

Adres

Kraków, ul. Księcia Józefa 299

Dojazd

Do miejsca konferencji można dojechać korzystając z komunikacji publicznej MPK.

  • Liniami 209, 229, 239, 249, 259, 269 z przystanku Salwator do przystanku Wodociągi (przystanek na żądanie)
  • Liniami 109, 279, 289 z przystanku Cracovia do przystanku Wodociągi (przystanek na żądanie)

Dostępność

Wszystkie pomieszczenia wykorzystywane w czasie trwania konferencji znajdują się na poziomie zero, wobec czego dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Główna sala wykładowa wyposażona jest w podest (w części sali), do którego dostęp jest jedynie poprzez schody. Dla osób na wózkach zostanie wyznaczona specjalna strefa z dodatkowym miejscem w sali głównej.

Zdjęcia

ZUW Bielany ZUW Bielany
ZUW Bielany ZUW Bielany